alt
alt
Prague
alt
Art at Site  www.pragueart.info  unkown Explodemon
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

unkown

Explodemon

1996
Fire Department Petriny
Website
www.waymarking.com:
Abstrakt Práce z rozložené plynové láhve (válců) se nachází hned vedle Hasičského záchranného požární sboru pražské čtvrti - Petřiny. Jak to je bohužel unsigned nad nejmenovaný, to záleží jen na fantazii každého z nás, jak volat "sochu". Navrhuji, takové jméno jako - Explodeman nebo Explodemon:-)

Translation:
www.waymarking.com:
The abstract work made from exploded gas bottles (cylinders) is located just next to Fire Department of Prague's district - Petriny. As it is unfortunately unsigned nad unnamed, it depends just on everyone's imagination how to call the "statue". I propose such name as - Explodeman or Explodemon :-)