alt
alt
Prague
alt
Art at Site  www.pragueart.info  unkown Sculptures With Glass Heads
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

unkown

Sculptures With Glass Heads

2006
Deymove Paláci
Website
www.waymarking.com:
Tri zajímavé moderní bronzové sochy se sklenenými hlavami.
Moderní sochy ženských postav na klasicistní fasáde puvodne barokního paláce. Jejich autora ani dobu vzniku se mi nepodarilo vypátrat.

www.wikipedia.org:
Voršilská 10 a 8, Socha, Deymovský palác, Praha-Nové Město. Voršilská 130/10+8.

Translation:
www.waymarking.com:
Three interesting modern bronze sculptures with glass heads.
Modern sculptures of female figures on classical façade of originally baroque palace. I was not able to track down the author or date of creation of these sculptures. www.wikipedia.org:
Voršilská 10 a 8, Socha, Deymovský palác, Praha-Nové Město. Voršilská 130/10+8.