alt
alt
Prague
alt
Art at Site  www.pragueart.info Ladislav Šaloun Evropa
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Ladislav Šaloun

Evropa

1905
Grand Hotelu Evropa
Website
www.waymarking.com:
Sousoší Evropa od Ladislava Šalouna na prucelí Grand hotelu Evropa.
Grand hotel Evropa je významnou secesní stavbou z roku 1905 podle projektu Bedricha Bendlmayera, Jana Letzela a Bohumila Hypšmana za úcasti nekterých dalších odborníku, mezi nimi i Ladislava Šalouna. Ten je autorem prucelí se sousoším Evropa.

Translation:
www.waymarking.com:
Sculpture "Europe" by Ladislav Šaloun on the facade of the Grand Hotel Evropa.
The Grand Hotel Europe is an important Art Nouveau building from 1905, designed by Frederick Bendlmayera, Jan Letzel and Bohumil Hypšmana with some other experts, including Ladislav Šaloun. He is the author of the facade with sculptures Europe.