alt
alt
Prague
alt
Art at Site  www.pragueart.info František Sequens Stained Glass Windows
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

František Sequens

Stained Glass Windows

1885
St. Peter and St. Paul Basilica
Website
www.waymarking.com:
Stained Glass Windows baziliky svatého Petra a Pavla .
Bazilika svatého Petra a Pavla jeneo- gotický kostel v Vyšehradu v Praze, Česká republika .
Původně postaven v 19. století ,kostel vyhořel na počátku 20. století a byl přestavěn . Bazilika má působivou kamennou mozaiku nad jeho vstupu , a jeho dvojče věže lze vidět na kopci jižně od podél řeky Vltavy v centru Prahy.
Autorem dekorace oken je František Sequens.

Translation:
www.waymarking.com:
Stained Glass Windows of The Basilica of St Peter and St Paul.
The Basilica of St Peter and St Paul is a neo-Gothic church in Vyšehrad fortress in Prague, Czech Republic.
Originally built in the 19th century, the church suffered a fire in the early 20th century and has been rebuilt. The basilica features an impressive stone mosaic above its entry, and its twin spires can be seen atop a hill to the south from along the Vltava River in central Prague.
The author window decorations is František Sequens.