alt
alt
Prague
alt
Art at Site  www.pragueart.info  unkown Socialist Art
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

unkown

Socialist Art

1960
Metska Policie
Website
www.waymarking.com:
Úleva Umění nemá desku nebo jakýkoli jiný text obsahující informace o tom, ale rozhodně vypadá jako komunistické umění od 50. let nebo kolem. To lze sledovat na fasády - přízemí - u hlavního vchodu do City ředitelství Policie ČR Prahy, v Korunní třídě.
Ukazuje dva tovární dělníky obklopené stroji asi skutečné velikosti.

Translation:
www.waymarking.com:
The relief art doesn't have a plate or any other text providing information about it, but definitely looks like communist art from the 50's or around. It can be watched in the facade - ground floor - by the main entrance of Prague's City Police headquarters, in Korunni avenue.
It shows two factory workers surrounded by machinery in about real size.